Ok

Ok
Igen Nem
Ok Mégsem
Ok Mégsem
Bejelentkezés
Bejelentkezés
Nyelv kiválasztása
Angol (English)
Magyar
Szlovák (Slovenský)
Utoljára látogatott
Termékek
Új termékek
Akciós termékek
Kifutó termékek
Márkák
Barkács
Elektronika
Műszaki cikk
Hangtechnika
Otthon, szabadidő
Autó
Szezonális
Rólunk Regisztráció Kapcsolat Gy.i.k. Szállítási feltételek Szerződési feltételek Adatvédelmi nyilatkozat
Köszönjük
rendelését!
Új termékek
Akciós termékek
Kifutó termékek
Márkák
Összes kategória
Barkács
Elektronika
Műszaki cikk
Hangtechnika
Otthon, szabadidő
Autó
Szezonális
Rólunk Regisztráció Kapcsolat Gy.i.k. Szállítási feltételek
Adatkezelési Tájékoztató
A weboldalunkon az Ön által megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani partnereink részére.
A következő adatvédelmi nyilatkozat célja tájékoztatást nyújtani partnereink számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) által biztosított jogokról.
Az adatkezelő adatai:
Cégnév:Globiz International Kft.
Székhely:4031 Debrecen Határ út 1/C
Ügyfélszolgálat:+36 52 50 30 50
Cégjegyzékszám:09-09-005586
Adószám:11557324-2-09
A személyes adatok kezelése weboldalunk felkeresése során
Weboldalunk felkeresése és online szolgáltatásaink igénybe vétele rögzítésre kerül. Az Ön eszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím, a dátum és idő, böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a felkeresett oldalak kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) biztosítja. Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat. Minden egyéb adatkezelés - az anonim formában történő, statisztikai célú adatkezelés kivételével - kizárólag az itt foglalt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adatok tárolása, ha azokat Ön önkéntesen, például regisztráció, felmérés, online jelentkezés részeként vagy szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre.
Hírlevélre történő feliratkozás
Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre regisztrációja során, illetve a profiloldalán található jelölő négyzettel. Ebben az esetben a hírlevél küldése az Ön által regisztrációkor megadott e-mail címre történik. A hírlevelek küldését saját szerverrel végezzük, így az adatokat nem adjuk ki 3. félnek. A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat nem tartalmaznak.
Vásárlással és egyéb üzleti tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelés
A weboldalunkon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag az Önnel való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Ahhoz, hogy létrejöhessen velünk egy szerződés és azt teljesíthessünk, Önnek meg kell adnia személyes adatait. Az Ön személyes adatai nélkül nem tudjuk feldolgozni rendelését és nem jöhet létre Önnel szerződés. Az Ön személyes adatait kizárólag az Önnel megkötött szerződés teljesítéséig tároljuk, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő számunkra a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Az Ön személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Amennyiben Ön szerződést köt velünk, címadatait logisztikai szolgáltatóink részére továbbítjuk annak érdekében, hogy megbízásunkból ki tudják szállítani az Ön által megrendelt árucikkeket. Ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. Az Ön személyes adatait kizárólag a megrendelt árucikkek kiszállításáig tárolják logisztikai szolgáltatóink, kivéve, ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő logisztikai szolgáltatóink számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.
Felhasználói fiók regisztrációja
Internetes áruházunk igénybe vételéhez kötelező felhasználói fiók használata. Ennek oka, hogy cégünk nagykereskedés, áraink nem publikusak, azok megtekintése csak partnereink számára engedélyezett. Ehhez azonosítanunk kell tudnunk ügyfeleinket, akiknek ezen okból kifolyólag regisztrálniuk kell weboldalunkon. Az ennek folyamán megadandó adatokra az így létrejövő szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amennyiben megszűnik cégünkkel a szerződéses viszonya, úgy adatait töröljük rendszerünkből. Ez alól kivétel ha jogszabály az Ön adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Adatai módosítását, helyesbítését és törlését bármikor kérheti ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szerződéses viszonyban áll velünk, a szolgáltatás szerződésben vállalt teljesítéséhez szükséges adatokat csak a szerződés egyidejű felmondása mellett tudjuk törölni.
Sütik és nyomon követés
Annak érdekében, hogy honlapunkon az Ön számára lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett sütiket használunk. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az ön eszközén tárolunk. Az általunk használt süti az ön eszközén marad és lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy bejelentkezve maradhasson, elérje az utoljára látogatott termékeit és megjegyezhessük a különböző beállításai (mint például a kiválasztott nyelv). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy bizonyos esetekben vagy általában elutasítsa a sütiket. További információkat internetböngészője súgójában találhat. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, weboldalunk használhatósága korlátozott lehet. Az általunk használt süti mindenképpen szüksége a weboldalunk megfelelő működéséhez. Az ilyen sütik elutasítása esetén megváltozik a felhasználói élmény weboldalunk böngészésekor és ezért bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek weboldalunkon.
Felhasználói jogok
Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor fordulhat ügyfélszolgálatunkhoz az 1. pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

  • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk).
  • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk).
  • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk).
  • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk).
  • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk).
  • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk).
  • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/, 1530 Budapest, Pf.: 5., Tel.: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.